فن های گلخانه ای

هواکش گلخانه ای دارای هوادهی زیاد، آلودگی صوتی کم، مصرف انرژی پایین،

دمپر اتوماتیک و عملکرد مطمئن هستند که نیاز بسیار کمی به تعمیرات و نگهداری دارند.

 به همین دلیل هواکش های ایده آلی برای تهویه فضای داخل سالن های گلخانه می باشند.

این فن ها قابلیت کارکرد طولانی مدت در شرایط آب و هوایی نامناسب مانند محیط های مرطوب یا

تحت گازهای خورنده را نیز دارا می باشند.

/ 0 نظر / 14 بازدید